Obertes les inscripcions per al Campus Esportiu 2020.

HORARIS i PREUS:

CRITERIS GENERALS PER A L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL CAMPUS D’ESTIU 2020 SUBJECTES A MODIFICACIONS SEGONS NORMATIVA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-AUTORITATS SANITÀRIES. COVID-19

REQUISITS PER PARTICIPAR:

1. Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb el COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea, etc.).
2. No convivència o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
3. Calendari vacunal actualitzat (Requisit adjuntat a la inscripció)
4. En infant amb patologies prèvies caldrà que siguin valorats pels serveis mè- dics de manera individual, ja que són població de major risc enfront a la COVID-19.
5. El pare/mare del nen/a haurà de signar una declaració de responsabilitat, que l’infant/adolescent reuneix els requisits de salut esmentats.

MESURES PREVENTIVES A SEGUIR DURANT EL CASAL:

1. Rentat de mans sistemàtic: rentat de mans habitual al inici i final de cada activitat. Hi haurà punts de rentat de mans a totes les zones comunes incloent la piscina, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.
2. Ús de mascaretes: Tots els nens/es hauran de portar una mascareta a la motxilla per si en algun moment de les activitats no es pogués respectar la distància de seguretat.
3. Revisió diària de simptomatologies: els pares/mares d’acord amb el document de responsabilitat signat es comprometen a realitzar cada dia al matí un control de la temperatura corporal del seu fill/a, i a comunicar-ho a la direcció del casal sempre que aquest valor sigui igual o superior a 37º. El casal disposarà d’aparells per el seu control.
4. Distància de seguretat: El distanciament físic és de 2 metres. L’ús en espais comuns es realitzarà per torns (piscina, zona esmorzar, pistes de tenis i pàdel).
5. Neteja i desinfecció: de les instal·lacions i del material: Els espais comuns es netejaran i desinfectaran diàriament. El material comú utilitzat es desinfectarà després del seu ús, i no es podrà compartir amb cap altre grup sense desinfecció prèvia.
6. Servei de menjador: es respectarà el distanciament físic i normativa que estableixen les autoritats sanitàries.
7. La roba i tovalloles s’hauran de rentar a una temperatura de 60ºC, per prevenció.

Descarrega’t el PDF Complet :DESCARREGA EL TRÍPTIC COMPLET DEL CAMPUS 2020 AQUÍ

Com inscriure’t:
Venir al club i omplir el tríptic de inscripció
Omplint  Tríptic i passar-lo per  a secretaria@aeripolles.cat